Náš vztah k životnímu prostředí

 

 

Chráníme. Pro Vás.

  • Preferujeme železniční dopravu - je ekologická, důležitá i z hlediska trvale udržitelného rozvoje dle cílů Lisabonské strategie
  • Při nasazení kamionů preferujeme kamiony EURO 3 až 5
  • Třídíme odpad, řádně nakládáme s odpadem
  • Při provozu ve firmě šetříme zdroje

 

 

webdesign byLeWeSt.cz